Библиотечка секција

Библиотечка секција има веома важну улогу у васпитно – образовном процесу. Кроз активности ове секције ученици се навикавају и оспособљавају за самосталан рад, развијају љубав и склоност према књизи и читању, што је од посебног значаја у данашњем времену развијене технике и технологије, када постоји претња да штампана реч буде потиснута. Поред тога, негује колективизам, тимски рад, подстиче истраживачку радозналост и индивидуалну креативност.

Библиотечка секција испуњава слободно време ученика пријатним доживљајима и корисним искуствима. Задовољава њихове потребе, жеље, склоности, стваралачке способности и иницијативе.