Вест

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 11.05.2020.године почиње са радом продужени боравак за ученике чији су родитељи исказали потребу у анкети коју су спровели учитељи.

Организација рада продуженог боравка:

 • 7.30 – 8.00 часова – пријем ученика (дежурни наставник)
 • 8.00 – 9.30 часова – настава на даљину (ТВ часови)
 • 9.30 – 10.00 часова – ужина (носе од куће)
 • 10.00 – 11.30 часова – израда домаћих задатака
 • 11.30 – 13.00 часова – СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (боравак напољу, играње, вежбе за релаксацију…)
 • 13.00 – 13.30 часова – ручак (носе од куће)
 • 13.30 – 16.00 часова – СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (боравак напољу, играње, вежбе за релаксацију…)
 • 16.00 – 16.30 часова – преузимање ученика од стране родитеља/старатеља при чему родитељ обавештава дежурног наставника да ли ће дете и наредног дана доћи у школу.

ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА/ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА КОЈИ ДОВОДЕ ДЕЦУ У ШКОЛУ

 1. Родитељи су у обавези да приложе доказ о ангажовању – потребу од стране послодавца која доказује да су оба родитеља или самохрани родитељ, у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће.
 2. Пре доласка у школу, сваког дана, родитељ мора да измери температуру себи и детету. У случају повишене температуре, дете не доводи у школу, а о томе обавести директора.
 3. Родитељи треба да обезбеде храну, као и флашицу са водом, за потребе детета током боравка у школи.
 4. Родитељи треба најкасније до 16.30 да преузму дете из продуженог боравка.
 5. Родитељи треба да одржавају партнерски однос са школом који ће се огледати у поштовању протокола у установи који су донети у циљу заштите здравља ученика и запослених у школи.

 

Директор школе

Албина Холод

Leave a comment