Вест

Измена распореда писмених и контролних задатака за школску 2020/2021.годину

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА за  школску 2020/2021.годину

Друго полугодиште 1. разред
Месец Период  реализације Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Свет око нас
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021.
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021.
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021.
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021.

 

 

Друго полугодиште 2.разред
Месец Период  реализације Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021.
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Математика
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021.
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021.

 

Друго полугодиште 3.разред
Месец Период  реализације Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Математика
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021.
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021.
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021.

 

Друго полугодиште 4.разред
Месец Период  реализације Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Математика Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Природа и друштво
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021.
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021.
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021.

 

НАПОМЕНА: Остали планирани писмени задаци и контролне вежбе  за месец март, април, мај и јун за ученике од првог до четвртог разреда остају исте.

 

ИЗМЕНА РАСПОРЕДА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА за школску 2020/2021 годину

Друго полугодиште 5. разред
Месец Бр. рад.

нед.

Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Mатематика
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021. Биологија
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021.

 

Mатематика

Руски/Француски језик

(Група Б)

ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021. Географија

 

Друго полугодиште 6. разред
Месец Бр. рад.

нед.

Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Mатематика Географија
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021. Биологија
ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021. Енглески језик Историја
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021. Mатематика

 

Друго полугодиште 7. разред
Месец Бр. рад.

нед.

Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Mатематика Биологија
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021. Хемија

Историја

ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021. Mатематика
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021.

 

Друго полугодиште 8. разред
Месец Бр. рад.

нед.

Писмени задатак Контролна вежба
ЈАНУАР 18.01.- 22.01.2021.
ЈАНУАР 25.01.- 29.01.2021. Српски језик
ФЕБРУАР 01.02.- 05.02.2021. Mатематика Географија
ФЕБРУАР 08.02.- 12.02.2021. Биологија

Хемија

ФЕБРУАР 15.02.- 19.02.2021. Mатематика
ФЕБРУАР 22.02.- 26.02.2021. Историја

 

 

НАПОМЕНА: Остали планирани писмени задаци и контролне вежбе  за месец март, април, мај и јун за ученике од петог до осмог  разреда остају исте.