Ликовна

Ликовна секција пружа могућност ученицима да искажу и развијају свој креативни идентитет, креативну свест и стваралачко мишљење. Доприноси формирању и подизању естетских критеријума код младих, оплемењује социјалну и друштвену свест. Такође, кроз активности ове секције деца кроз игру, задовољство и уживање доприносе оплемењивању спољашњег и унутрашњег простора школе.