Музичка

Таленти су укључени у следеће ваннаставне активностиМузичка уметност у школи “Др Арчибалд Рајс” има изузетно велики значај. Рад који се одвија кроз редовну наставу и многобројне ваннаставне активности је на високом професионалном нивоу. Посебна пажња се посвећује музички талентованој деци са којом се ради на нивоу музичке школе.

  •     Хор старијих разреда –V, VIVII и VIII разред
  •     Воклани солисти (соло певачи)
  •     Инструментални солисти (деца која свирају на музичким инструментима)
  •     Посебан хор од 30 ученика који учествују у раду на великом пројекту.

Резултати постигнути на такмичењима

*Хор старијих разреда

-чине ученици од петог до осмог разреда. Они увежбавају и имају свој програм за Дан школе и остале приредбе. Деца са одличним гласовним могућностима из овог хора певају и у посебном хору. Овај хор ради на великом пројекту који је покренула издавачка кућа “Мирослав” у едицији “Сунце” библиотеке“Здрава свитања”. Власник и директор издавачке куће, госпођа Мирослава Петровић, пружа велику подршку и помоћ хору у реализацији пројеката. Као резултат тога, хор школе је снимио свој први це-де. Заступљено је и често појављивање на телевизији, гостовања у Београду и у другим градовима. Присутна је и сарадња са црквом у оквиру које хор приређује концерте хуманитарног карактера за децу ометену у развоју, за пензионере и остале којима је помоћ потрбна.

-имају редовне пробе и припремају се за приредбе и такмичења. На општинском такмичењу соло певача Златна сирена, сваке године освајају прва три места. Са доста успеха такмичари наступају и на градском такмичењу.

*Вокални солисти

*Инструментални солисти

-су деца која иду у Музичку школу и свирају на разним инструментима. На пробама се брижљиво бира програм, а затим редовно вежба. Након тога ова деца учествују на концерту за Дан школе, као и на годишњем концерту ученика школе “Др Арчибалд Рајс“ и у другим срединама ван школе.

У овиру редовне наставе, у којој су обухваћена деца од трећег до осмог разреда, часови се одвијају на професионалном нивоу. Кроз узајамно уважавање, разумевање и поштовање које је присутно у односу  ученик –наставник. Деца се квалитетно мучички образују кроз разне музичке активности. У свакодневном раду постоји корелација са следећим наставним предметима: ликовна уметност, српски језик, енглески језик и руски језик. Држећи се принципа да у настави морају да буду заступљени рад , ред и дисциплина, и у редовној настави се постижу одлични резултати. Ученици одлазе из школе са одличним познавањем тематских целина које су везане за музичку уметност, што свакако потитивно утиче на њихово даље школовање и доприноси угледу школе.

У школи се сваке године одржавају концерти познатих уметника, којима присуствују и унаставници и ученици. Школа “Др Арчибалд Рајс” била је прва, од четири одабране школе, у којој су гостовали Абориџини из Аустралије, а то  захваљујући изузетно доброј сарадњи професорке музичке културе са Музичком омладином.

У оквиру концертних активности деца одлазе на Коларац и тамо прате Међународно такмичење музичке омладине, које се одржава сваке године у месецу марту.

 музичку културу у школи „Др Арчибалд Рајс“ предаје проф. Славица Тадић, дипломирани музичар.