Вест

Настава на даљину – за ученике од петог до осмог разреда

ОШ Др Арчибалд РајсПатриса Лумумбе 5

Београд

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

У ПЕРИОДУ ОД 30.11. ДО 18.12. 2020.

И ЗАВРШЕТАК ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

Обавештење за ученике и родитеље ученика

 На основу Дописа МПНТР бр.610-00-01358/2020-07 од 27.11.2020. године, школа је у обавези да реализује наставу на даљину за ученике од петог до осмог разреда.

У складу са Дописом и добијеним додатним објашњењима из Школске управе Београд, упознајемо Вас са следећим:

 • Почев од 30.11.2020. године, настава се реализује на даљину (онлајн), уз коришћење платформе Google G Suite for Education (Google учионице).
 • Часови се реализују у реалном времену према усвојеном (постојећем) распореду. Трајање часова је 45 минута. Наставник има аутономију да одлучи на који начин ће ученицима презентовати градиво. (Google meet, слање материјала, видео презентација и слично). Сваки наставник ће у Google учионици дати прецизније упутство за свој предмет. Сав материјал (презентације, провере знања, домаће задатке и слично) који је предвиђен за тај час, поставља се или у време трајања часа или истог дана најкасније до 15 часова.
 • Ученици су у обавези да у реалном времену присуствују часу, тако што ће бити присутни на платформи Google учионица, односно у учионици предмета који имају према редовном распореду часова.
 • Ученици су дужни да прате часове у складу са утврђеним распоредом и временском динамиком, као и да поштују рокове за израду задатака и реализацију задатих активности.
 • Уколико у породици има двоје или више деце која прате наставу на даљину, предметни наставници ће пружити могућност да ученици до 15 часова могу да се прикључе у учионицу и преузму материјале и упуства за рад.
 • Ученици који немају техничких могућности за учење на даљину (а пријавили су се одељењском старешини) школа ће обезбедити материјале за рад, које ће родитељи ученика бити у обавези да преузимају средом у времену од 12 – 16 часова у школи.

 

 • Ритам радног дана је следећи:
 1. час од 08.00 – 08.45
 2. час од 08.50 – 09.35

Пауза 20 минута

 1. час од 09.55 – 10.40
 2. час од 10.45 – 11.30
 3. час од 11.35 – 12.20
 4. час од 12.25 – 13:10
 5. час од 13.15 – 14.00

 

 • Ученици који не присуствују онлајн часу, а имају техничке могућности, евидентираће се као одсутни.
 • Уколико наставници одлуче да реализују провере знања у току наставе на даљину, распоред истих ће биће истакнут на сајту школе, најкасније до 01.12.2020.године. Наставници имају могућност да све провере знања одложе за друго полугодиште.
 • Предлог закључне оцене биће истакнут у ЕсДневнику кроз белешке о активностима ученика најкасније до четвртка, 10.12.2020. године. Уколико ученици сматрају да имају елемената за већу закључну оцену, могу да одговарају у школи, уз поштовање свих епидемиолошких мера и у утврђеном термину. Ученици се за одговарање у школи пријављују предметном наставнику и одељењском старешини у петак, 11.12.2020. године. Одговарање је могуће само последње недеље првог полугодишта (од 14. до 18.12.2020.године), по распореду које утврди школа и о коме ће благовремено обавестити родитеље.
 • При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта, узеће се у обзир све оцене, како током трајања редовне наставе у школи, тако и током наставе на даљину.
 • Прво полугодиште се завршава 12.2020.године. Зимски распуст почиње

21.12.2020. године и трајаће до 15.1.2021.године. Друго полугодиште почиње 18.01.2021. године.

 

Уколико   дође   до    одређених   измена   у   организацији   бићете         благовремено обавештени.

 

ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ