Наставници

Наставници разредне наставе Одељењски старешина
Славица Панић 1/1
Љиљана Војновић 1/2
Марија Туфегџић 1/3
Светлана Поповић Наставник у боравку ученика првог разреда
Мирослава Митковски 2/1
Марко Мирковић 2/2
Марина Мојићевић 2/3
Љупка Петровић Наставник у целодневној настави
Милош Станковић Наставник у боравку ученика другог разреда
Мирјана Стојиљковић 3/1
Виолета Трајковић 3/2
Слађана Гајић 3/3
Санда Косановић 4/1
Небојша Петровић 4/2
Верица Вековић 4/3
Наставници предметне наставе Предмет који предају Одељењски старешина
Љубинка Ђурачић Српски језик
Слађана Боричић Српски језик 8/2
Бојана Јорданов Српски језик
Јелена Тодоровић Енглески језик
Ивана Ђурковић Ђорђевић Енглески језик 8/3
Марија Коковић Енглески језик
Ивана Арсенијевић Руски језик 8/1
Мирјана Алимпијевић Француски језик 5/3
Јелена Војновић Ликовна култура
Славица Тадић Музичка култура 7/1
Бојана Радић Историја 6/2
Ивана Адамов Географија 5/1
Душица Лукић Математика
Кристина Ловчевић Математика,Информатика 6/3
Марија Станковић Математика 5/2
Драгана Ранковић Физика 7/3
Радмила Милојковић Физика
Дубравка Грбовић Биологија 7/2
Ана Бешенски Хемија, биологија
Бојан Бојичић Техника и технологија
Јовица Јелић Техника и технологија
Драгица Митић Техника и технологија, Информатика 6/1
Милена Миленковић Информатика
Милена Миленковић Физичко и здравствено васпитање
Милош Танић Физичко и здравствено васпитање
Стефан Исакоски Физичко и здравствено васпитање
Милица Опачић Верска настава