Наставници

Наставници разредне наставе Одељењски старешина
Мирослава Митковски 1/1
Марко Мирковић 1/2
Марина Мојићевић 1/3
Светлана Поповић Наставник у боравку ученика првог разреда
Мирјана Стојиљковић 2/1
Виолета Трајковић 2/2
Слађана Гајић 2/3
Љупка Петровић Наставник у целодневној настави
Милош Станковић Наставник у боравку ученика другог разреда
Санда Косановић 3/1
Небојша Петровић 3/2
Верица Вековић 3/3
Славица Панић 4/1
Љиљана Војновић 4/2
Марија Туфегџић 4/3
Наставници предметне наставе Предмет који предају Одељењски старешина
Љубинка Ђурачић Српски језик 5/2
Слађана Боричић Српски језик 7/2
Бојана Јорданов Српски језик 8/1
Јелена Тодоровић Енглески језик 8/3
Ивана Ђурковић Ђорђевић Енглески језик 7/3
Ирена Станковић Енглески језик
Ивана Арсенијевић Руски језик, грађанско васпитање 7/1
Мирјана Алимпијевић Француски језик
Јелена Војновић Ликовна култура
Славица Тадић Музичка култура 6/1
Бојана Радић Историја
Ивана Адамов Географија 8/2
Душица Лукић Математика
Кристина Ловчевић Математика 5/3
Милена Миленковић Математика
Драгана Ранковић Физика 6/3
Радмила Милојковић Физика
Дубравка Грбовић Биологија 6/2
Ана Бешенски Хемија, биологија
Бојан Бојичић Техника и технологија
Јовица Јелић Техника и технологија
Драгица Митић Техника и технологија, Информатика 5/1
Милена Миленковић Физичко и здравствено васпитање
Милош Танић Физичко и здравствено васпитање
Стефан Исакоски Физичко и здравствено васпитање
Милица Опачић Верска настава