Вест

Национални паркови Србије у одељењу IV/2

У одељењу IV/2 на часу природе и друштва, ученици су лекцију Национални паркови Србије усвојили на интерактиван начин, уз помоћ својих другара, који су преузели улогу истраживача и предавача и на интересантан начин приближили и објаснили значај, лепоту и очување Фрушке горе, Ђердапа, Копаоника, Шар – планине, Таре и ретких и угрожених биљних и животињских врста настањених на овим подручјима.

Leave a comment