Вест

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину за ученике основних школа

САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ОВДЕ.

Почетак раелизације образовно васпитног рада на даљину је 17.март 2020. Године

Оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја садржи различите облике реализације образовно васпитних активности.

Едукативни садржаји за учење на даљину ће се емитовати на трећем каналу Радио телевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе, свакодневно, почев од 8 часова, шест дана у недељи.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3 према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете www.rasporednastave.gov.rs

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно.

За ученике 8. Разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту

Наставници су у обавези истовремено са емитовањем ТВ часова, да у сарадњи са одељенским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима или њиховим родитељима и када је потребно дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја

Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришжење је бесплатно.

На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика.

Наставници се обавезују да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне јединице/теме.

Потребно је да одељенске старешине подстичу ученике на редовно учење и рад.

Обавезују се разредне старешине да о здравственом статусу ученика свакодневно обавештавају директора школе.

Додатне информације у вези са учењем на даљину , као и видом подршке настави, родитељи могу добити позивом на број телефона 011/735 05 57

Такође обавезна је даља превенција и поштовање свих упутстава у вези са ширењем вируса COVID19.

Leave a comment