Вест

Презентације ученика петог разреда на часовима француског језика

Ученици петог разреда су на часовима француског језика припремили презентације чије су теме биле по избору, а у вези са Француском. На тај начин се код ученика развијају интеркултурне компетенције (општа знања о култури, цивилизацији, историји, свакодневном животу народа чији се језик учи). У ту сврху обрађене су теме као што су: француска мода, кухиња, фудбал, сликарство, знаменитости Париза, Дизниленд. Ученици су показали велику заинтересованост и на успешан начин презентовали своје радове.

Leave a comment