Савет родитеља

Савет родитеља наше школе чини по један представник родитеља свих одељења и броји укупно 24 члана.
Он разматра и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Председник Савета родитеља је Весна Станојевић, а заменик Тамара Алимпић .
Представник родитеља наше школе у општинском  Савету родитеља је Маријана Мандић .