Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања, ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент је састављен од представника ученика седмог и осмог разреда, по два ученика из сваког одељења.