Вест

Дуално образовање -предавање

У сарадњи са Саобраћајно-техничком школом Земун, 16.05.2023.године је у нашој школи за ученике седмог разреда реализовано предавање о дуалном образовању.

Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се план и програм наставе и учења обавезно спроводи на два места, у школи и у компанији, код послодавца. На тај начин се обезбеђује да ученици стичу знања, способности, вештине и ставове, кроз теоријску наставу и вежбе у школи, као и кроз учење кроз рад у компанији. Овакав модел образовања омогућава стицање, усавршавање и развој компетенција у складу с потребама тржишта рада, запошљавање по завршеном школовању, развијање предузимљивости, иновативности и креативности сваког појединца. Најважнији бенефит овог модела образовања је квалитет знања и вештина који ученици стичу, али и прилика да се запосле у компанијама у својим срединама.

Ученици наше школе су добили нова сазнања о овој врсти образовања и надамо се да смо некима од њих помогли да се одлуче за своје будуће занимање.