Главни мени

Кућни ред ОШ "Др Арчибалд Рајс"

 • Ученик је дужан да у школу долази на време (кашњења нису дозвољена) спреман за рад и са потребним прибором. Ученик у школу долази најкасније 10 минута пре почетка првог часа а у учионицу улази 5 минутапре почетка наставе;

 • Ученик (девојчице и дечаци), запослени, родитељ и друга странка је дужан да у школу долази пристојно одевен и пристојног изгледа (фризуре и шминке) примерено школским условима;

 • Забрањено је у школу долазити у шорцевима (обичним или спортским), атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле и голих стомака, у преуској, прекраткој и претесној одећи и обувен у папучама;девојчице у школу не могу да долазе нашминкане ,и у обући са непримерено високим штиклама или платформама;

 • Ученик је дужан да редовно похађа наставу, а да свако изостајање правда искључиво лекарским оправдањем, најкасније три дана након одсуствовања из школе;

 • Ученици су у учионици само у присуству наставника. Наставника чекају искључиво испред учионице (никако на степеницама и сл.) без прављења буке и нереда;
 • Ученику ,запoсленом и родитељује забрањено је да уноси оружје, оруђе (осим за потребе наставног процеса) и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини, распрскавајућа средства као што су петарде и друга пиротехничка средства као и коришћење у дворишту школе,да долази у Школу у алкохолисаном стању, односно под дејством наркотика,да уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

 • За време трајања наставе и ваннаставних активности, као и за време одмора, ученици бораве у школском простору и дворишту. Самовољно напуштање објекта и дворишта није дозвољено;
 • Свака просторија у школи користи се искључиво у сврхе којима је намењена, на начин којим се не прља и не оштећује просторија, намештај и опреме

 • За сваку начињену штету одговорност сноси ученик и његов родитељ, који је дужан да штету надокнади;

 • Строго је забрањено ометање наставног процеса, непримерено обраћање наставнику, дрско понашање ,вређање, гурање, намерно изазивање туче инасилно понашање према другом ученику као и стварање буке и нереда у школском простору;
 • За време наставе ученицима и наставницима строго је забрањено коришћење мобилних телефона;наставник је дужан да одузме телефон ученику који крши правило, да позове родитеље а уколико се овај прекршај понови, мобилни телефон биће враћен искључиво родитељу!!!
 • Приликом напуштања учионице ученици и наставници су дужни да учионицу оставе уредну и да је закључају;

 • Ученици и наставници су дужни да поштују почетак и крај часа, који се означава звоњењем;
 • Није дозвољено снимање часова, фотографисање за време одмора и постављање таквих снимака на интернет. Kада се утврди ко је прекршио забрану школа ће о томе обавестити родитеља и покренути поступак против ученика после појачаног васпитног рада.
 • За хитне информације од значаја за рад одељења, одељењском старешини или дежурном наставнику обраћа се искључиво редар;
 • Непридржавање кућног реда подлеже дисциплинској одговорности!!!
 • Родитељи и друге странке су дужне да се при уласку у зграду пријаве дежурном ученику или дежурном помоћном особљу;
 • Запослени, родитељи и друге странке су, у складу са позитиним прописима, дужни да се придржавају забране пушења у школској згради и њеној непосредној близини( школско двориште и сл);
 • Родитељ је који доводи своје дете у школу, ради то до улаза у школу, и не може да га прати кроз ходнике или до учионице, чиме би реметио рад и ред осталих ученика и запослених;

 • Родитељи (старатељи) нeсмеју да вређају наставника, другог ученика или запосленог, да се насилно понашају,изазивају сукобе са запсоленима, ученицима или другим родитељима, а уколико се такво понашање и после опомене директора школе не прекине школа ће се обратити школском полицајцу, а може родитеља,односно старатељ услед таквог понашања искључити из даље сарадње и ускратити му приступ у простор школе.
 • Одељењски старешина је дужан да са правилима понашања и кућним редом школе на почетку сваке школске године упозна ученике и родитеље и да се стара о њиховом поштовању

Желимо да се у нашој школи ђаци, запослени и родитељи осећају као код куће, а свака кућада би била лепа и пријатна за боравак, има свој кућни редскуп правила и задужења којих би требало сви да се придржавамo, како би постала још лепша и успешнија.

Бројач посета

706137

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31