Главни мени

   

                       Рад педагога у нашој школи је у много чему повезан и комплементаран са радом психолога. Међутим, то не значи да послове психолога може да ради педагог и обрнуто. Ова сарадња измеду психолога и педагога најуочљивија је код уписа деце у први разред, као и у саветодавном раду са ученицима, њиховим родитељима и наставницима.

                      Један од континуираних послова педагога састоји се у раду на педагошкој документацији. То значи да педагог контролише и саветује наставнике по питању вођења разредне књиге, око израде глобалних и оперативних планова и сл. Такође уцествује у изради годишњег плана школе. Педагог је тај који прати наставни процес, проверава да ли је усклађен са планом и програмом рада за сваки предмет, уводи новине и иновације у настави. Као члан развојног тима и педагошког колегијума активно учествује у побољшању и осавремењивању наставног процеса. Он такође води записнике са седница Наставничког већа, Савета родитеља и других органа школе. У сталном је контакту са Министрством просвете и спорта, како на републичком тако и на локалном нивоу, спроводећи и координишући његове препоруке на нивоу школе. У сарадњи са наставничким активима организује и координише рад на спровођењу такмичења, приредби и свечаних академија (Дечја недеља, прослава Светог Саве, Дан школе, посете позоришту, биоскопу и другим културним институцијама.)

Педагог је савест школе.

Бројач посета

706125

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31