Главни мени

 

             dete knjiga   СВЕТЛАНА ШАПИЋ

                                       - ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ -  

 

     

 
             

          У нашој школи свако ради свој посао. То је свакако једини услов да нека институција успешно функционише. Уопштено говорећи, послови школског психолога у нашој школи захватају широку лепезу активности. Те активности се често преклапају и укључују сарадњу педагога, наставника, ученика и њихових родитеља. Психолог је особа коју дете и његов родитељ прво упознају при упису у школу. Тестирање ученика за упис у први разред представља први контакт детета са школом, а његов медијатор је управо психолог.

          Од тога како ће психолог приступити детету, да ли ће успешно проценити његове способности, његову личност, у многоме зависи и његово школовање. Не треба посебно нагласити да је то најодговорнији део рада психолога у школи. Из ове иницијалне и иницијацијске активности проистиче стално и континуирано праћење напредовања ученика које се превасходно огледа у саветодавном раду са ученицима, родитељима и наставницима. За ученике који стагнирају или имају потешкоће у савладивању градива обезбеден је корективни рад. Овај вид активности подразумева увођење посебних техника рада, као и строго индивидуализовани приступ. У ову групу спадају ученици са интелектуалним дефицитом, а који се не упућују у специјализоване школе; ученици који имају социјалне и емотивне проблеме; ученици са агресивним и девијантним испољавањима и слично. Овај рад је тимски и обухвата сарадњу како са родитељима, наставницима и педагогом, тако и са специјализованим институцијама. Полазак у пети разред је критичан период у процесу образовно-васпитног рада, где се ученици сусрећу са другачијим обликом наставе и захтевнијим градивом, тако да је неопходно извршити поновно тестирање како би се добио увид о њиховом напредовању. Увођење социометријске методе у петом разреду такоде омогућује увид у социјалну климу новоформираних одељења, како би се превентивно деловало у смислу ублажавања или кориговања интерактивних конфликата. Са резултатима свог истраживања психолог непосредно информише разредне старешине. Рад на професионалној оријентацији ученика завршног разреда спада у неке од најодговорнијих активности школског психолога.

              Дужност психолога је да детаљно упозна ученике о могућностима уписа у неку од средњих школа, о проходности и карактеристикама одређених занимања и о условима за наставак школовања. У ту сврху психолог спроводи анкету о професионалним интересовањима ученика. У посебним ситуацијама, код ученика који показују недоумицу у погледу избора занимања, психолог примењује тест професионалне оријентације и индивидуални разговор и саветовање како би ученика упутио у ону школу која најближе одговара његовим интересовањима, али и способностима и успеху који је постигао у школи. Такође, психолог прати остварење уписа ученика за даље школe.

         

     Психолог такође учествује и у раду на Годишњем плану школе и члан је школског развојног тима и педгошког колегијума чији су превасходни задаци да унапреде васпитно-образовни рад у школи. У ту сврху служе и пригодна предавања из различитих подручја психолошке проблематике. У ствари, основни циљ рада психолога у нашој школи је да са свог стручног становишта помогне у остваривању васпитно-образовног рада: да подстакне лични развој ученика, да оптимизује аклиматизацију ученика школској средини и развој социјалних односа, да развије комуникативне способности, сарадњу и ненасилно решавање конфликата, да оспособи ученике за решавање индивидуалних проблема и да формира моралну и социјабилну личност. Школски психолог вероватно најбоље схвата ону Фројдову максиму да је дете отац човека.

Бројач посета

706117

Јавне набавке

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31