Обогаћен једносменски рад

Oбогаћен једносменски рад

Наша школа је једна од учесница у пилот – пројекту „Обогаћен једносменски рад“. Циљ овог пројекта јесте квалитетно коришћење слободног времена кроз радионице креативног типа као и подстицање основног интелектуалног и социјалног развоја ученика. Ове године у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“ имамо девет радионица. Радионице су разнолике и могу задовољити различита интересовања и потребе ученика. Учитељи, наставници и психолог школе који воде поменуте радионице се труде да код ученика одрже мотивацију за бављење креативним и корисним активностима, да науче како да квалитетно проводе своје слободно време, као и како да свестрано развијају своју личност.

Распоред можете погледати ОВДЕ.

Наша школа је једна од учесница у пилот – пројекту „Обогаћен једносменски рад“. Циљ овог пројекта јесте квалитетно коришћење слободног времене кроз радионице креативног типа и пружање подршке у учењу (помоћ при изради домаћих задатака и сл.) као и подстицање основног интелектуалног и социјалног развоја ученика. Ове године у оквиру пројекта „Обогаћени једносменски рад“ имамо десет радионица. Радионице су разнолике и могу задовољити различита интересовања и потребе ученика. Учитељи, наставници и педагог школе који воде поменуте радионице се труде да код ученика одрже мотивацију за бављење креативним и корисним активностима, да науче како да квалитетно проводе своје слободно време, као и како да свестрано развијају своју личност. У прилогу можете погледати делић атмосфере са наших радионица.

Занимљива географија

Током првог полугодишта на часовима,кроз радионичарски рад ученици су радили ефикасно са другима као чланови тима како би развили способност комуницирања, сарадњу са другима, способност за тимски рад, радили на развијању еколошке свести, као и на  развијању креативности и радозналости.

Обрађене су теме „Човек“ и географија и „Васиона“

Кроз тему „Човек и географија“ ученици су показали како се одговорно треба понашати према животној средини и научили колико је важна улога и одговорност човека према планети Земљи. Путем презентације су упознати  како човек загађује планету Земљу.

Кроз  тему Васиона  ученици су показали колико могу да буду креативни и препознају свој таленат кроз продукте рада као што је израда планета сунчевог система од пластелина.

Кроз  тему Васиона  ученици су показали колико могу да буду креативни и препознају свој таленат кроз продукте рада као што је израда планета сунчевог система од пластелина. На плакатима су представљали  галаксију, сазвежђа, звезде, Месец и мала тела Сунчевог система помоћу НТЦ програма.

Креативна ликовна радионица

У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад организује се Креативна ликовна радионица кроз коју се ученици мотивишу да се слободно ликовно- визуелно изражавају.

На радионицама у раду користимо разноврсне материјале (полупроизводе, природне материјале, матерјале за рециклажу) који нам служе за упознавање различитих поступака у раду. У пријатној атмосфери ученици раде са радошћу, а продукти рада доприносе задовољству, јачању самопоуздања и стварању позитивне слике о себи.

У здравом телу здрав дух

Човече, подружи се

Школа кошарке