Директор и стручни сарадници

Директор Албина Холод
Секретар Ивана Станојевић
Шеф рачуноводства Снежана Џелебџић
Административни радник Олгица Лајић
Стручни сарадници
Педагог Зорана Бојичић
Психолог Светлана Шапић
Библиотекар Мирјана Алимпијевић