Директор и стручни сарадници

Директор Албина Холод
Секретар Ивана Станојевић
Шеф рачуноводства Снежана Џелебџић
Административни радник Олгица Лајић
Стручни сарадници
Педагог Зорана Бојичић
Психолог Светлана Шапић
Библиотекар Мирјана Алимпијевић
Педагошки асистент Биљана Тасић