Вест

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ – ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи, због епидемиолошке ситуације дошло је до измена у организацији рада школе.

  • Ученици првог и другог разреда од 1.9.2021. наставу похађају стално пре подне од 8 часова.
  • Ученици трећег и четвртог разреда 1. 9. 2021. Полазе у школу пре подне од 8 часова и мењаће смене недељно. Настава у после подневној смени почиње у 14 часова.

Ученици од 1. до 4. разреда разреда улазе у школу кроз мало школско двориште. Час траје 45 минута. Велики одмор је после другог часа и траје 20 минута

  • Ученици од петог до осмог од 1.9.2021. наставу похађају после подне од 14 часова. Смене се мењају на недељном нивоу.

Ученици од 5. до 8. разреда разреда улазе у школу кроз велико школско двориште. Час траје 45 минута. Велики одмор је после другог часа и траје 20 минута.