Савет родитеља

Савет родитеља наше школе чини по један представник родитеља свих одељења и броји укупно 24 члана.
Он разматра и помаже у решавању свих битних питања из живота и рада школе. Председник Савета родитеља је Мирјана Фемић, а заменик Љубодраг Бојовић.
Представник родитеља наше школе у општинском  Савету родитеља је Маријана Мандић.