Вест

Угледни час на тему новеле „Шала“ Антона Павловича Чехова

На часу српског језика и књижевности у одељењу 5/2 одржан је угледни час на тему новеле „Шала“ Антона Павловича Чехова.

Час је реализован применом технике „шест шешира“. Ова техника се користи за истраживање различитих углова посматрања како би се дошло до решења, а у циљу развијања критичког мишљења код ученика.

Ученици су подељени у шест група и свакој од група припада по један шешир. Шешири су названи по бојама и представљају различите перспективе размишљања које ученици примењују када на главу ставе шешир одређене боје. Тада говоре „из шешира“, свако из свог угла.

Бели шешир тражи информације, жути шешир проналази све оно што је позитивно у тексту, црни шешир проналази негативне последице, зелени шешир је креативни шешир и проналази нове могућности и начине за реализацију неке замисли, црвени шешир се бави емоцијама, а плави шешир је намењен разматрању самог процеса мишљења и служи да сумира резултате, па овај шешир, поред ученика, користи и наставник.

Час је био занимљив и користан, а ученици су увидели и научили да исту тему можемо да посматрамо и вреднујемо из више различитих углова, што је и био циљ часа.