Упис првака

УПИС ПРВАКА – за школску 2023/2024.годину

Родитељи деце која ће уписати први разред основне школе ове године ће бити у могућности да се пријаве преко портала еУправа  и услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета  у ОШзакажу термин за упис и тестирање детета.

Родитељи могу позвати секретара школе на број телефона 065/2773-932, радним данима од 09-14 часова, како би заказали термин тестирања и уписа детета.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт  телефон 011/7350557.

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обављаће се у периоду од 01. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику – подаци из матичне књиге рођених, евиденција пребивалишта и здравственог информационог сиситема се прибављају по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

За сва додатна питања родитељи могу позвати секретара школе на број телефона 065/2773-932.