Финансијски план

План за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину (страна 1) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2020. годину (страна 2) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2020. годину (страна 3) можете видети ОВДЕ

План за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину (страна 1) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2020. годину (страна 2) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2020. годину (страна 3) можете видети ОВДЕ

План за 2019. годину

Финансијски план за 2019. годину (страна 1) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2019. годину (страна 2) можете видети ОВДЕ

Финансијски план за 2019. годину (страна 3) можете видети ОВДЕ

План за 2017. годину

Финансијски извештај за 2017.  можете видети ОВДЕ

Завршни финансијски извештај за 2017.  можете видети ОВДЕ