Вест

Музичка култура – тематска недеља – рециклажа

У оквиру тематске недеље планиране годишњим планом школе, на тему – рециклажа, ученици одељења 5/1, 5/2 и 5/3 креирали су и направили музичке инструменте из групе ударачки инструменти  са неодређеном висином тона, користећи при томе материјале који су им били доступни.

Радови су изложени у холу школе, од 17.5.2023. године.

Славица Тадић, проф. музичке културе